6. DEN

Odjezd...  

phoca thumb l P1120581

 

5. DEN

Ráno jsme se znovu vrátili ke včerejším misím. Studenti výsledky pozorování zapisovali do svých deníků. Výcvik se nesl v duchu přežití v nehostinném terénu. Kadeti se učili hledat si suroviny nezbytné k životu a postavit si bezpečný úkryt. K přežití samozřejmě nestačí jen materiální vybavení, nutná je také lstivost i životní moudrost. Střípky moudrosti kadeti odletěli hledat do Stromové galaxie. Zdá se, že uspěli, protože většina z nich úspěšně obhájila zkoušku z vesmírných znalostí. Dále se kadeti snažili sestavit identikit mimozemských tvorů, kteří byli pozorováni při noční misi. Tyto kresby budou sloužit k identifikaci tvorů při dalších pozorováních.

V dopoledních hodinách proběhl přátelský turnaj v Planetárních piškvorkách.

Dnes jsme ukončili trénink beztížného stavu, který realizujeme v místním bazénu. Na pobyt ve volném vesmíru jsou již kadeti adekvátně vycvičeni.

Místní domorodci nám vyprávěli pověsti o jakémsi pradávném pokladu, který by měl být uložen někde v blízkém okolí. Kadeti se rozhodli poklad najít. Díky svým technickým možnostem, které dalece přesahují možnosti domorodců, se jim to skutečně podařilo!!!

Během misí jsme objevili hmotu podobnou slizu. Chemicky jsme ji analyzovali a poté zkoušeli replikovat.

Večer probíhal závěrečný ceremoniál s vyhodnocením zapojení mladých kadetů do vesmírného výcvikového programu. Velmi mile nás překvapilo množství studentů, kterým jsme díky jejich poctivé práci a píli mohli propůjčit hodnost poručík. Dva absolventi byli dokonce povýšeni do hodnosti kapitán a již nyní tak mají možnost velet vlastní kosmické lodi.

Poslední výzvou zůstává balení...  

phoca thumb l P1120332

 

4. DEN

Ráno jsme vypustili sondy, které v nedalekém okolí objevily stopy dávné civilizace. Podle snímků bylo zřejmé, že si tato civilizace osvojila poměrně vyspělé stavební techniky a zřejmě také používala sofistikované zbraně. Usoudili jsme tedy, že bychom o ní měli zjistit více informací, proto jsme se vydali na archeologický průzkum do oblasti domorodci nazývané Brumov.
Hustým kopcovitým terénem jsme postupovali velmi pomalu, avšak poskytlo nám to možnost lépe se seznámit s krásami zdejší přírody. Kadeti velmi pozorně zkoumali nejrůznější zajímavosti. Zvláště nás zaujaly jednonohé kloboukovité útvary, které rostly kolem vyšlapaných stezek ve větším než malém množství. Zatím se nám je nepodařilo přesně identifikovat, nicméně zdály se být poživatelné. Informace, které jsme o nich získali, mohou posloužit vědeckým kapacitám k dalšímu výzkumu. 
Po necelých dvou hodinách se nám konečně podařilo objevit hledané ruiny. Prozkoumali jsme pozůstatky jakýchsi hradeb i jejich podzemí. Podle stavebních technik i stádia rozkladu jsme odhadli, že byly postaveny asi před 700 lety. Na místě samém nás obzvláště zaujal podivný nástroj, který podle našich odhadů sloužil k mučení nepřátel, případně k trestání provinilců. Kadeti se ukázali být pravými výzkumníky, když neváhali testovat účinky přístroje na vlastních tělech. Vzhledem k tomu, že experimenty všichni přežili, nelze prokazatelně říci, zda účinky nástroje byly v minulosti skutečně smrtící.
Po důkladné prohlídce a záznamu všech zajímavostí jsme se vydali na zpáteční cestu. Náročný terén a vzrůstající teplota bohužel zapůsobily devastujícím způsobem zvláště na řídící systém Vesmírné akademie, který byl připraven o veškerou energii, což způsobilo fatální výpadek vedení Palubního deníku. Tento problém již naštěstí pominul.

V odpoledních hodinách kadeti vytvářeli návrhy nových uniforem Vesmírné akademie. Návrhy se zdají být velmi zdařilé a mnohé z nich budou jistě v budoucnu využity.

Večer byly v blízkosti akademie zaznamenány velmi podivné zvuky, které byly doprovázeny zvláštními světelnými efekty. Tato mimořádná událost si získala velkou pozornost a bylo nutné ji důkladně prověřit, neboť jsme měli podezření, že v nedalekém lese přistáli neznámí návštěvníci. Po důkladné přípravě jsme v noci propátrali celý les.
Byli tam!!! 
Většina kadetů naštěstí situaci zvládla s chladnou hlavou, a tak proběhl první kontakt bez větších problémů a bez ztráty na životech.  

phoca thumb l P1120332

  

3. DEN

Po vyčerpávajícím výcviku většina kadetů v klidu usnula. Někteří se nicméně mimo oficiální výcvik snažili nacvičovat jakési noční průzkumné mise. Ukázalo se však, že jejich taktické schopnosti ještě nejsou na patřičné úrovni, takže byli včas odhaleni. 

Nashromážděná únava začíná být znát i při ranním vstáváním, dnes jsme budili mnohem víc kadetů. Jsou zde však i velmi odolné druhy, jejichž potřeba spánku je téměř nulová. Zvláště neúnavná je skupina ubytovaná na pokoji číslo 308.

V rámci dopoledního výcviku jsme se ještě jednou vrátili k domovským planetám. Trénovali jsme hvězdnou navigaci, orientaci podle souhvězdí i kalkulaci a chystali se na vesmírný let. Kadeti si připravovali vesmírnou loď a skafandr pro pobyt v kosmu. Dále bylo třeba, aby si obstarali slavnostní uniformu. Jak jsme předpokládali, řada kadetů skutečně splnila stanovené limity a za mimořádné výkony tak budou večer na slavnostním ceremoniálu povýšeni do hodnosti podporučík. V rámci odpoledního výcviku jsme se věnovali šifrování. Kadeti naštěstí ovládají větší množství různých šifrovacích klíčů, proto pro ně tento úkol nebyl až tak náročný. Aby jej však splnili v co nejlepším čase, bylo nutné spolupracovat s ostatními. 

Polední bleskový turnaj Hvězdných válek ukázal, kteří kadeti mají největší štěstí, díky němuž budou ideálními kandidáty pro riskantní mise.

Zásoby, které si kadeti přinesli ze svých domovů, se pozvolna tenčí, proto dnes velký ohlas vyvolalo zpřístupnění místního tržiště v recepci akademie. Ubývající zásoby byly zřejmě zaznamenány i na domovských planetách našich kadetů, neboť v některých doručených zásilkách jsme zaznamenali pokusy o pašování nejrůznějších dobrot.  

Včerejší poruchu systému řízení počasí se sice velmi rychle podařilo opravit. Ochranou biosférou prošlo jen několik kapek. Nyní se však zdá, že porucha bude komplikovanější a bude vyžadovat komplexnější opravu. Kadeti se proto vypravili systém počasí zkontrolovat. Ostatně s tímto úkolem již předem počítali a poblíž ovladače počasí si zbudovali improvizovaný tábor. 

Další útoky domorodců jsme už nezaznamenali. Zatím pro to máme tři vysvětlení. Buď se rozhodli, že pro všechny bude lepší, žít vedle sebe v míru. Nebo se může jednat o tzv. klid před bouří, tedy přeskupování sil a přípravu na další útok. Je však také možné, že po našich předešlých návštěvách už v lese žádní domorodci nezůstali, neboť byli odvlečeni.
Doplnění: Správná byla druhá varianta. Eliminovali jsme další dva průzkumníky.   

Večerní trénink byl zaměřen na osvojení dalších komunikačních prvků, tentokrát se však jednalo převážně o motorickou komunikaci. Podle našich zkušeností tyto praktiky uchazeči více využijí spíše v pozdějších letech, ale přípravu nelze podcenit.

phoca thumb l P1120332

 

2. DEN

Vyčerpáni předešlými zážitky i úmorným vedrem kadeti velmi rychle usnuli a v klidu prospali celou noc. Ukázalo se, že přítomné galaktické rasy mají značně různou potřebu spánku. Zatímco někteří kadeti už byli připraveni do akce v 5:30, jiné jsme museli budit. 
Neúmyslně se nám podařilo probudit také místního mazlíčka, který se do prostor akademie uchýlil ke svému dennímu spánku. Provedl několik cvičných obletů, zavěsil se ke stropu a zase usnul. Zdejší fauna je skutečně velmi houževnatá.

Ráno se nám kadeti snažili přiblížit svou domovskou planetu a její životní podmínky. Poté se věnovali zejména taktickému výcviku. V rámci simulovaného útoku se učili strategii planetární obrany a vyzkoušeli si i ochranu planety před meteority vrženými nepřátelskou rasou. Dále se zaobírali otázkou přitažlivé síly černé díry, při níž museli kromě taktických schopností uplatnit také svou sílu. Následoval kombinovaný test rychlosti a vytrvalosti i zkouška odhadu. Svou silnou vůli a postřeh kadeti prokázali v turnaji Astro Dobblu.

Vzhledem k tomu, že úkoly výcviku i další překážky zvládají kadeti velmi odhodlaně a většinou bez problémů, lze předpokládat, že si svou oddanou službou mnozí z nich vyslouží vyšší hodnost.

Během odpoledního výcviku kadeti opět pronikli do místního stromového porostu. Uvidíme, zda to dnes nechá jeho obyvatele v klidu.

I nadále panuje velmi teplé počasí. V podvečerních hodinách nicméně docházelo k poruchám na zařízení řízení počasí, a tak bylo místy slyšet zvuky podobné hřmění. Doufáme, že závada nebude nijak dlouhá a že přinese pouze mírné ochlazení o několik stupňů.

phoca thumb l P1120253

 

1. DEN

Vítáme Vás v informační databázi Vesmírné akademie, která připravuje špičkové astronauty z celé galaxie pro službu ve Vesmírné flotile. Noví kadeti úspěšně zvládli náročnou cestu do výcvikového střediska. Většina našich kadetů si získala hned na začátku uznání ostatních ochotnou pomocí při přepravě zavazadel, což byl úkol nelehký, protože podle velikosti řady lodních kufrů se zdá, že se zde někteří kadeti chtějí zdržet i několik let. :-) 

První den jsme trávili především seznamováním se s okolím a také jeden s druhým. Vzhledem k tomu, že je mentální prostředí Vesmírné akademie deformováno a všichni přítomní jsou prezentováni jako humanoidi lidského vzezření, jeden z prvních hodnocených úkolů se logicky týkal prezentace druhu, který kadeti reprezentují. Kromě svého skutečného vzhledu nám kadeti krátce představili to, kde jejich rasa žije, jaké jsou jejich životní podmínky, zda mají nějaké mimořádné schopnosti nebo jiná specifika. 

V rámci odpoledního programu kadeti absolvovali průzkumnou misi do blízkého lesa. Ačkoli jejich pověření bylo čistě mírové, obyvatelé lesa na ně nemilosrdně zaútočili. Při útoku bohužel těžili zejména ze své nepatrné velikosti a značné vytrvalosti, díky níž dokázali neúnavně bojovat celou noc. Někteří z nich byli zřejmě také na průzkumné misi, po důkladné kontrole byli ale nakonec odhaleni a zlikvidováni. Máme však obavy, že se s porážkou jen tak nesmíří a že se s nimi v brzké době opět setkáme.

K večeru jsme trénovali pobyt v beztížném stavu, k čemuž nám poskytuje ideální podmínky místní bazén. I s tímto úkolem si kadeti zatím poradili velmi dobře a nebyly hlášeny žádné ztráty.

První den máme úspěšně za sebou a těšíme se, jaké výzvy nám přinese zítřek.

phoca thumb l P1120238Dnes je 29. 05. 2024 | Svátek má: Maxmilián | Počasí v Přerově: 14.65 °C | Počasí zítra: 22.47 °C