• banner01.jpg
 • banner02.jpg
 • banner03.jpg
 • banner04.jpg
 • banner05.jpg
 • banner06.jpg
 • banner07.jpg
 • banner08.jpg
 • banner09.jpg
 • banner10.jpg
 • banner11.jpg
 • banner12.jpg
 • banner13.jpg
 • citat01.jpg
 • citat02.jpg
 • citat03.jpg
 • citat04.jpg
 • citat05.jpg
 • citat06.jpg

Každé dítě je jedinečné. To se samozřejmě projevuje také ve schopnostech dětí osvojit si učivo a po nějaký čas si ho zapamatovat. Ačkoli ve škole budeme procvičovat v maximální možné míře, některým dětem to nemusí stačit. Domácí příprava jim může výrazně pomoci, poskytne jim více prostoru se nad učivem zamyslet v klidu, mohou pracovat svým vlastním tempem atd.

Domácí příprava je důležitá, proto jí věnujme pozornost!

Pokud budou děti na školu dobře připravené, ve vyučování nám to umožní věnovat se atraktivnějším činnostem i práci se zajímavými pomůckami. Učení tak bude děti více bavit a práce ve škole je bude těšit.

 

du01

Písemná domácí příprava

du02Písemné domácí úkoly si zadáváme pravidelně. Každý den děti dostávají jeden, případně dva písemné domácí úkoly z ČJ a M.

Zadávané domácí úkoly jsou takového charakteru, aby je děti zvládly samy bez dopomoci rodičů. Obvykle se jedná o podobné úkoly, jako řešíme ve škole. Dítě by mělo přesně vědět, jak při řešení postupovat, i jak postup zaznamenat. Případné problémy s vyřešením úkolu ukazují nějaký problém, na který je třeba dále se zaměřit.

Proč vlastně domácí úkoly píšeme?

A. Ověřujeme úroveň zvládnutí učiva.
B. Opakováním osvěžujeme a automatizujeme postupy práce.
C. Vytváříme a upevňujeme pracovní návyky.


Snažíme se, aby domácí úkoly byly bez chyb. Děti by se měly naučit, že pečlivá kontrola je rychlejší, než psaní následných oprav.
Domácí úkoly by ale měly také pěkně vypadat, proto budeme zachovávat jednotnou úpravu:

1. Datum podtrhujeme červeně.
2. Nadpis podtrhujeme u DÚ modře, ve škole zeleně.
3. Píšeme stranu a cvičení z učebnice (protože při opravě domácího úkolu někdy potřebujeme najít zadání).
4. Nemělo by se objevovat přepisování a škrtání.

Kontrolu úpravy domácího úkolu by měl provést rodič.

Na třídních schůzkách bylo projednáno podepisování DÚ.

 

Ústní domácí příprava

du03Pokud budeme ve škole navazovat na nějaké starší učivo, pak si budeme zadávat také ústní domácí úkol na procvičení.

Stabilně je třeba procvičovat toto učivo:
ČJ- vyjmenovaná slova, slovní druhy, vzory podstatných jmen, pádové otázky,
M - malou násobilku a probrané početní operace, postupy rýsování,
AJ - slovíčka a gramatiku.

Do Přv a Vl by se děti měly připravovat pravidelně na každou vyučovací hodinou. Aktivně by měly ovládat poslední tři učiva.

 

 

   

Informace k výuceDnes je 20. 04. 2021 | Svátek má: Marcela | Počasí v Přerově: 6.11 °C | Počasí zítra: 16.1 °C