• banner01.jpg
 • banner02.jpg
 • banner03.jpg
 • banner04.jpg
 • banner05.jpg
 • banner06.jpg
 • banner07.jpg
 • banner08.jpg
 • banner09.jpg
 • banner10.jpg
 • banner11.jpg
 • banner12.jpg
 • banner13.jpg
 • citat01.jpg
 • citat02.jpg
 • citat03.jpg
 • citat04.jpg
 • citat05.jpg
 • citat06.jpg

V následujících týdnech budeme pracovat na novém rozsáhlém projektu zaměřeném na reálie evropských zemí.

Projekt primárně spadá především do učiva vlastivědy, ze které převezmeme tematický rámec, kromě toho se pokusíme zužitkovat i to, co jsme se naučili v jiných předmětech. Cílem projektu je ale samozřejmě také snaha o získání nových vědomostí a rozvoj řady dovedností (vyhledávání informací, práce s textem, prezentace informací, komunikační dovednosti, práce s publikem, uvědomování si různých vztahů, příprava netradičních slovních úloh a jejich řešení a mnohé další).

Děti budou mít za úkol zpracovat zajímavé informace k vybrané evropské zemi. Mělo by se jednat především o informace turisticky zajímavé a pro každého cestovatele užitečné, např.
- poloha státu,
- název hlavního města,
- úřední jazyk a nejčastější komunikační fráze,
- používaná měna,
- nejvýznamnější památky,
- přírodní zajímavosti,
- významné osobnosti z různých oborů,
- národní specifika a tradice atd.

Informace o vybraných zemích budeme také dávat do kontextu s reáliemi České republiky. Pomocí tohoto srovnání si pak děti budou lépe uvědomovat, v čem se Česká republika těmto zemím blíží, nebo v čím se odlišuje.

Kromě zajímavých informací děti určitě vymyslí spoustu zajímavých úkolů a činností, které povídání o státech doplní. Myslím, že se máme na co těšit!

Na závěr projektu se pokusíme veškeré informace shrnout do multimediální encyklopedie, díky které si náš projekt můžete prohlédnout i vy!

Co nás čeká?

Projekt se bude skládat ze 4 fází:

I. FÁZE - Sběr informací

V této fázi budou děti pracovat s různými typy informačních zdrojů – s tištěnými publikacemi i internetovými zdroji, což určitě mimo jiné využijeme také k diskuzi o výhodách a nevýhodách těchto zdrojů a o věrohodnosti v nich uvedených informací.
Nejdůležitějším úkolem této fáze bude ale samozřejmě získání dostatečného množství informací, které budou děti moci v další fázi zpracovávat.

II. FÁZE - Přebrání informací, jejich sumarizace a příprava prezentace

Děti budou mít za úkol najít nejen co nejzajímavější informace, ale budou se snažit hledat způsob, jak tyto informace atraktivně předat publiku. Kromě samotné prezentace informací proto budou vymýšlet úkoly vztahující se k jednotlivým zemím, do kterých by se děti v publiku mohly aktivně zapojit.

Tato fáze je z celého projektu nejnáročnější, proto nám zabere nejvíce času.

III. FÁZE: Prezentace informací o jednotlivých zemích

V této fázi autoři jednotlivých prezentací seznámí ostatní s tím, na čem pracovali a co vše zjistili. Některé z přednesených informací si pak vybereme pro zápis do sešitu.

IV. FÁZE: Výroba encyklopedie


Jedná se o poměrně náročnou aktivitu, která bude vyžadovat dobrou přípravu, proto bychom jí rádi věnovali také adekvátní pozornost a dostatečný časový prostor. V následujících týdnech k práci využijeme pravidelnou projektovou středu.

Zatím máme za sebou rozdělení do pracovních skupin, přiřadili jsme si země a stručně jsme si vysvětlili, jak budeme postupovat. Vzhledem k tomu, že se děti chtěly okamžitě pustit do práce, doufám, že bude mít projekt úspěch a že výsledek bude stát za to!

Držte nám palce! :-)Dnes je 14. 07. 2024 | Svátek má: Karolína | Počasí v Přerově: 28.08 °C | Počasí zítra: 29.2 °C